top of page

מאמרים

מה שניתן זה מה שנקבל

אנו לומדים היום מפרשת בא בזהר על הרעיון שמה שניתן, או נעשה, זה מה שנקבל בחזרה. בפרשה בזהר מוסבר על פרעה שאמר "הבה נתחכמה לו" ורצה להרוג את היהודים, ואיוב אמר לפרעה: אל תעשה כך, אלא קח את ממונם ותשלוט על גופם בעבודה קשה. לכן כך נעשה לאיוב: תחילה לקחו לו את ממונו, ואז עבר ייסורים כנגד העבודה הקשה שהציע לפרעה. בנוסף לומדים זאת מהמילה "ונתנו" שכתובה בתפילת "שמע ישראל", גם אם נקרא מילה זו הפוך, עדיין כתוב "ונתנו", כלומר מה שניתן נקבל חזרה. לכן אל לנו לרצות להשאיר אצלנו "בכיס" אלא עלינו להבין שככול שנהיה בנתינה והשפעה כך ניצור סירקולציה בחיינו, ונוכל להיות בהשפעה נקייה.וכן במקום נוסף בזהר כתוב: הייסורים של האדם, דומים מאוד, לעוונותיו. שבת שלום.

אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקורסי הקבלה לפרטים דוד סיבוני 0537366404

Comments


מאמרים מומלצים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות
אין עדיין תגים.
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page