top of page

.מדף זה תוכלו להגיע למידע על יעוץ וטיפולים, שמרכז כוח הרוח מציע

.מרכז כוח הרוח קבלה לחיים, עוסק בתחומים רבים

:ביעוץ הקבלי ישנם מספר תחומים

.יעוץ קבלי, על פי מפת מסרים קבלית

.יעוץ והכוונה, עם קלפי חותמות שלמה

.יעוץ וקבלת מסרים, בפתיחת ספר הזהר

:וכן אפשר לבוא, לקורסים הרבים, של הכשרות מטפלים ויועצים

.קורס יעוץ במפת מסרים קבלית

.קורס יעוץ בקלפי חותמות שלמה

.קורס יעוץ בפתיחת ספר הזהר

:בנושא הטיפולים גם כן ישנם תחומים רבים

.הילינג קבלי

.ריפוי ומציאת שורש הבעיה על פי הקבלה

.דיקור סיני

.טיפולי מגע

:וכן אפשר לבוא לקורסים הרבים של הכשרות מטפלים

.קורס ריפוי על פי הקבלה

.קורס הילינג קבלי

.קורס מטפל בשיטת עב השמות

.קורס טיפול בחותמות שלמה

דוד סיבוני

0537366404

bottom of page