top of page

קלפי ע"ב השמות

קלפים קבליים עם 72 שמות הקודש לקבלת מסרים, תשובות ומציאת שורש הבעיה מגלגולים קודמים, על מנת להבין את הסיבה השורשית לתיקון.

החפיסה כוללת: 

  • 72 קלפי ע"ב מהודרים.
  • קלף 1 ניסתר, שעל פי הזהר מפעיל את כל כח עב השמות.
  • קלף 1 עם כל טבלת ע"ב השמות לטיפולים קבליים.
  • קלף 1 עם סוגי פריסות (הצעות לשאלות)
  • חוברת הדרכה מעוצבת לעבודה עם הקלפים.
  • קופסה נוחה ויפה לשמירת הקלפים.

קלפי ע"ב השמות

₪130.00מחיר
    bottom of page