top of page
IMG_20181114_134238.jpg
IMG_20181114_142539.jpg

קלפי עב השמות

בשעה טובה יצאו קלפים חדשים.
קלפי עב השמות המיוחדים שלנו, שכל כך חיכיתם להם 

קלפי עב השמות: 

לקבלת מסרים,

תשובות וקבלת שורש הבעיה מגלגולים קודמים,

להבין את הסיבה השורשית לבעיות.

החפיסה כוללת: 
72 קלפי עב הידועים.

קלף 1 ניסתר, על פי הזהר הוא המפעיל את כל כח עב השמות.

קלף 1 עם כל טבלת עב השמות לטיפולים קבליים.

חוברת הדרכה מעוצבת לעבודה עם הקלפים.

קופסה נוחה ויפה לשמירת הקלפים.

מחיר הקלפים הוא 150שח.

אפשר לקבל בדואר.

bottom of page