top of page

יעוץ בקלפי חותמות שלמה

יעוץ בקלפי חותמות שלמה, הוא יעוץ משולב מאוד מיוחד ושונה מכל סוג קלפים אחרים שאתם מכירים.

קלפים אלה גם יתנו לכם תשובות מדויקות,

וגם יתנו לכם את הכלים הרוחניים לפתור את הבעיה שהתגלתה.

בכל קלף, ישנו חותם שלמה, המתאים לאותה הבעיה שהתגלתה בתשובה.

בנוסף בכל קלף, ישנם עב שמות הקודש, שגם הם יכולים לעזור לנו לפתור את הבעיות שהתגלו בקלפים.

כלומר קלפים אלא הינם חותמות כוח.

חותמות משולבים עם חותם שלמה, עב שמות הקודש ושמות מלאכים ממונים.

כל זה עבורכם כדי שתוכלו לא רק לקבל יעוץ, אלא גם לפתור את הבעיות והקשיים.

במהלך המפגש יהיה עבודה אנרגטית עם חותמות הקלפים,

על מנת להשפיע את המאור, כדי לפתור את הבעיות.

אני מזמין אותכם למפגש יעוץ מיוחד הכולל שאלות, תשובות ופעולות קבליות לפתרונות.

לפרטים נוספים דוד סיבוני  0537366404  

bottom of page