top of page

יעוץ בספרי קודש

יעוץ בספרי קודש, הם כלי עבודה לחיים

דרכם נוכל לקבל מגוון תשובות ואפשרויות, נוכל ליצור את המציאות שאנו מאחלים לעצמנו. 

את התשובות לשאלות, נוכל לקבל מפתיחה בספר: תורה, תהילים וספר הזהר.

אנו צריכים להבין שאין טעות והכל מדוייק.

נוכל להשתמש בכלי ייעוץ אלה, 

כדי להחליט החלטות בעבודה, בבית  ובזוגיות. 

כשאין לנו את התשובות לשאלות החשובות באמת, זה הפתרון המושלם.

כדי להגיע לתשובות מדויקות, יש צורך להיות בחיבור לרוחניות.

את היעוץ בספרי קודש אפשר לשלב עם המפת מסרים.

עם כלי ייעוץ אלה, נוכל לדעת מה מומלץ לנו ועל מה לוותר.

כך נמנע מעצמנו הפתעות מיותרות, ונוכל לחיות חיים הרמוניים, זורמים, ושלבים יותר.

bottom of page