top of page

 1   234567     8    9  10

י ה ו ה '

ייעוץ מפת מסרים

רוצים לדעת מה הפוטנציאל שלכם?

רוצים לדעת איזה לימודים מתאימים לכם?

רוצים לדעת מה התיקון שלכם?

רוצים לדעת למה הכל תקוע?

אני מזמין אותכם למפת מסרים קבלית.

מפה זו תיתן לכם, מסרים כללים לחיים, שחשוב לדעת וללכת על פיהם.

מסרים אוניברסלים ומסרים קבליים.

וכן מסרים לתקופה הקרובה, אם אזהרות או הכוונות.

המסרים הם: מסרים כללים, פעולות, תכונות אופי בונות או מעכבות וכלים קבליים לעזרה בתחומי החיים השונים.

כל זאת, על פי חישובים של שם האדם, שם אימו ותאריך הלידה העברי.

את חישוב זה, שמים בתוך שם יהוה, וכך מגיעים לתוצאות ולמסרים.

אתם תקבלו מסרים, תשובות, הכוונות וכלים לשיפור חייכם.

הירשמו עכשיו.

לפרטים נוספים, דוד סיבוני, מרכז כוח הרוח קבלה לחיים.

דוד סיבוני.  0537366404

אפשר למצוא אותנו בשם "כוח הרוח " ביוטיוב, בגוגל ובפייסבוק.

bottom of page