top of page

 1   234567     8    9  10

י ה ו ה '

קורס מפת מסרים

הנכם מוזמנים לקורס בן 8 מפגשים של 3 שעות.

מפה זו מכילה כמה טבלאות.

טבלאות אלה, הן טבלאות עם מסרים שונים ומגוונים לחיים:

מסרים אוניברסלים ומסרים קבליים.

מפה זו תיתן לכם, כמה מסרים כללים לחיים, שחשוב לדעת וללכת על פיהם.

וכן מסרים לתקופה הקרובה, אם אזהרות או הכוונות.

המסרים הם: מסרים כללים, פעולות, תכונות אופי בונות או מעכבות וכלים קבליים לעזרה בתחומי החיים השונים.

כל זאת, על פי חישובים של שם האדם, שם אימו ותאריך הלידה העברי.

את חישוב זה, שמים בתוך שם יהוה, וכך מגיעים לתוצאות ולמסרים.

האדם מקבל מסרים, תשובות, הכוונות וכלים לשיפור חייו.

אתם מוזמנים למפגשים הקרובים באזור מגוריכם.

8 מפגשים של 3 שעות בעלות של 1600 בלבד.

לפרטים נוספים, דוד סיבוני, מרכז כוח הרוח קבלה לחיים.

0537366404

bottom of page