top of page

קורס עב שמות הקודש - 72 נתיבי השפע

.אני מזמין אתכם לקורס ייחודי בחכמת הקבלה, גם למי שלמד על עב השמות בעבר

.קורס קבלי על איך להוציא מהכוח אל הפועל

,נלמד תכנים רבים על מדיטציות קבליות להתעלות רוחנית

,וכן שמות קדושים רבים לשפר את חיינו, משפחתנו  והסובבים אותנו

חיבור אל עב השמות, שהם  72 נתיבי השפע, והם ממש

  .של היקום DNA

.כל שם מעב השמות, מכיל בתוכו שפע אדיר באחד מתחומי החיים

.כלי השפע הזה רק מחכה שניישם אותו כדי לעזור לסביבתנו

תכני הקורס

כוח הצירופים

חיבור העולם הגשמי לרוחני ולקדושה

המפתח לעב השמות

מדיטציות להתעלות, חיבור ומשיכת המאור

יישום המשפט אין מזל לישראל

דרכי הורדת המאור

הכנסת המאור לנשמתנו

ניקודי השם

סדר טיפול עם עב השמות

מקורות עב השמות ואנא בכח, מהזהר וספרי קבלה נוספים

הקורס מתאים לכל אחד הרוצה לשפר את חייו ומשפחתו,

וכן למטפלים המחפשים כלי רב עוצמה, להגיע לתוצאות פרקטיות  עם מטופליהם

,קורס של ארבעה חודשים, ובהם  16 מפגשים עוצמתיים שיתקיים באיזורך

.בעלות של 2500 שח

.ברישום מוקדם, מקבלים קורס יסודות ומבוא לקבלה בתחילת הקורס (500 שח) בחינם.

,אני דוד סיבוני מטפל, יועץ ומורה לחכמת הקבלה, במרכז כוח הרוח קבלה לחיים

.מזמין אתכם להצטרף אלינו, לקורס מעשיר ועצמתי לחיים טובים יותר

0537366404

bottom of page