top of page

 קורס הילניג קבלי 2 מתקדם

שלום לכם.

אני מזמין אותכם לקורס הילינג קבלי מאסטר.

קורס זה מתאים רק למי שעשה את שני הקורסים בסיס ומתקדמים.

הקורס מכיל בתוכו יידע עתיק מתוך סודות חכמת הקבלה.

כל הידע מגיע אלינו מספרי הקבלה הידועים ביותר.

הקורס מתאים גם למי שלמד הילינג קבלי בעבר.

קורס זה הינו ייחודי מאוד, ושונה מכל קורס אחר.

זהו השלב השלישי מתוך שלושה שלבים.

הקורס מכיל:

חיבור לכוח הבריאה

זימון כוח ריפוי

צירופי אותיות מיוחדים לריפוי

הילינג קבלי 3 מאסטר  

אנא בכח

עב השמות

זימונים

אותיות האברים משולבים עם שמות קדושים לריפוי

2.

שמות עב נוספים:

חזרה ל DNA

 שחרור גילגולים

אהבה תנאי

טיהור משליליות

חיזוק הנשמה המשלימה

קדושה במים

3.

אותיות הזמנים

מיתוק דינים

bottom of page