top of page

 קורס הילניג קבלי 2 מתקדם

שלום לכם.

אני מזמין אותכם לקורס הילינג קבלי מתקדם.

קורס זה מתאים רק למי שעשה את הקורס בסיס.

הקורס מכיל בתוכו יידע עתיק מתוך סודות חכמת הקבלה.

כל הידע מגיע אלינו מספרי הקבלה הידועים ביותר.

הקורס מתאים גם למי שלמד הילינג קבלי בעבר.

קורס זה הינו ייחודי מאוד, ושונה מכל קורס אחר.

זהו השלב השני מתוך שלושה שלבים.

הקורס מכיל:

דרכים למציאת התיקון

עב השמות לרפואה

דרכים לשחרור העבר המעכב

שמות קדושים לריפוי

אות הריפוי לכל אבר

 

סילבוס הילינג קבלי מתקדם
1.

נושאי שיחה למציאת התיקון

זימוני מאור הרפואה

שמות עב – לחזרה ושינוי מקרים מהעבר,

ריפוי נפשי וגופני,

מילוי אנרגטי והחלמה,

ברכה,

מודה ועוזב ירוחם להבנה ושחרור.

התעלויות אנרגטיות

שם יהוה בניקוד מיוחד לרפואה

תרגילים לחיזוק הילינג

2.
אותיות האברים לרפואה

סדר טיפול

 

3.

תרגולי שיחות לשחרור מקרים מעכבים.
 

bottom of page