top of page

 קורס הילניג קבלי 1 בסיס

שלום לכם.

אני מזמין אותכם לקורס הילינג קבלי בסיס.

קורס זה מכיל בתוכו יידע עתיק מתוך סודות חכמת הקבלה.

כל הידע מגיע אלינו מספרי הקבלה הידועים ביותר.

הקורס מתאים גם למי שלמד הילינג קבלי בעבר.

קורס זה הינו ייחודי מאוד, ושונה מכל קורס אחר.

הקורס מכיל הסברים על מהות המחלה וסיבותיה,

דרך ירידת המאור אלינו,

הגנות אנרגטיות,

מדיטציות קבליות מיוחדות,

תכניקות לפיתוח וחיזוק יכולת טיפול והילינג,

הסרת קליפות ומחסומים אנרגטיים,

שמות קדושים לריפוי אברי הגוף ועוד...

 

סילבוס הילינג קבלי 1
1.

מבנה ירידת המאור - אריך אנפין, זעיר אנפין, מלכות
מהי מחלה

רצון לקבל
מהי חסימה אנרגטית

רצון לקבל על מנת להשפיע
קשר שם יהוה לספירות
ייחוד זון יאהדונהי

הגנת מגן דוד

התעלות אנרגטית בשם יהוה
תרגול ופיתוח יכולות הילינג

 

2.

עשר הספירות בידיים 

תיקון הנפש הילינג קבלי עתיק
נושאי שיחה בטיפול: תיקון, קבלה, שחרור

זימון כוח הרפואה
הסרת קליפות 
מלאכי ארגמן בידיים 

3.

פסוק הרפואה אל נא רפא נא לה - ארנל

סדר טיפול 


4.

תירגולי טיפולים של הילינג ומציאת רצון לקבל מעכב

bottom of page