top of page

מאמרים

פרשת ויגש 2016


פרשת ויגש 2016

דבר ראשון שאנו לומדים מהפרשה הוא על המילה נהר, שהכוונה היא לצינור אנרגיה,

המעביר דרכו את הנפש אל המלכות.

דבר נוסף שאנו לומדים פה, הוא על שורש הרמות מודעות הנקראות נרנח"י,

כלומר נפש, רוח, נשמה, שרמות תודעה אלה הם יותר קשורות לחיינו,

חיה ויחידה הם רמות תודעה גבוהות יותר, מוסבר בפרשה על הנפש, שהוא מושרש במלכות,

ועל הרוח, שהוא מושרש בזעיר אנפין, והנשמה מושרשת בבינה, כמו שלמדנו בעבר,

שהמאור יורד מהספירות העליונות למטה, עד למלכות ואלינו, כך המאור והחיות של האדם יורד מהנשמה אל הרוח ומשם אל הנפש, ומהנפש אנו מקבלים את החיות אלינו,

אך כל זה יכול לקרות רק אם יש קירוב של הבחינות אחת לשניה,

זה מלמד אותנו על חשיבות הקירבה של החברים אחד לשני, בזכות הקירבה, ההשפעה והעזרה נוכל להשפיע ולקבל את המאור לחיינו, את זה מביא לנו הזהר, מסיפור יוסף ואחיו,

יהודה הוא כנגד ספירת המלכות, ויוסף הוא כנגד ספירת היסוד, ואם הם בפירוד וריחוק אחד מהשני, אז אין השפעה ביניהם, וכך גם אין השפעת המאור בין היסוד אל המלכות ואלינו,

וכאשר יהודה ויוסף חברים, הם משפיעים אחד לשני, עוזרים, נותנים, מקשיבים ומתחשבים,

אז ספירת היסוד מחוברת ומשפיעה אל המלכות, שבה אנו נמצאים, וזה בזכות אחדות החברים. ודבר נוסף שקורה כשאנו באחדות זה, ששני העולמות מתאחדים לאחד, כלומר ייחוד זון עולם העליון הרוחני, שהוא זעיר אנפין, עם עולם התחתון, שהוא מלכות,

אנו צריכים להבין שיש משמעות אדירה, לזה שאדם יגיע למודעות של נתינה והשפעה לחברו,

מכיוון שזה ממש נוגד את הטבע הראשון שלו, שהוא הרצון לקבל לעצמו בלבד, זה נקרא בלשון הקבלה מלכות במצב א, ואז כשהאדם מצליח להתגבר על רצון זה, בעזרת נשמתו הבאה לסייעו, ולתת לו את הטבע השני, שהוא הרצון להשפיע לחברה, ואז תפקידו, הוא לאזן את שני הרצונות האלו, לרצון המתוקן ביותר, שהוא הרצון לקבל בעל מנת לתת, שאנו רוצים שיהיו לנו דברים,

כדי שיהיה לנו במה לתת ולהשפיע לזולת, וזה נקרא בלשון הקבלה, מלכות במצב ב,

כלומר המלכות, שהטבע שלה הוא לקבל בעל מנת לקבל, משנה את טיבעה לנתינה,

וזה משמעות התיקון בחיינו, ברגע שאנו בנתינה ואהבת חברים, ובנתינה אמיתית לזולת,

זה יוצר לנו ייחוד זון, ואז פני הספירות מאירות זו לזו, וכל העוונות בעולם מתכפרים,

וכל בעלי הדינים בעולם נכנעים, ואינם יכולים לשלוט, כלומר הייסורים שאנו מרגישים בחיינו נמתקים, וכל זה בזכות התקרבות החברים אחד לשני, נתינה מאהבה, הקשבה והתחשבות.

המדיטציה שאנו לומדים מהפרשה היא שימוש בייחוד זון יאהדונהי ובשם יהוה כך:

למדנו במקום אחר, שהכניסה לספירות, היא מהשער של ספירת המלכות,

וזה באות י האחרונה של יחוד זון, אנו נדמיין שאנו מתעלים ברוחניות,

מאות לאות בייחוד זון מהסוף להתחלה בסדר זה:

י ה נ ו ד ה א י ואז נגיע לאות י הראשונה, ושם נוכל לזמן להוריד את החיות והמאור,

דרך אותיות השם יהוה, מקוצו של אות י הראשונה שהיא ספירת הכתר העליונה מכל, לאות י שהוא ספירת החכמה, ולאות ה הראשונה שהיא ספירת בינה,

ולאות ו שהוא גמטריה 6 ולכן הוא כנגד 6 ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד,

ובסוף לאות ה האחרונה שהיא ספירת המלכות ואנחנו כך:

'יהוה

ואז נרד חזרה למטה, ביחוד זון בסדר הרגיל שלו, מאות י הראשונה,

ועד לאות י האחרונה, למלכות למטה, ולעולם החומרי שלנו כך: י א ה ד ו נ ה י

המדיטציה :

נתעלה רוחנית מהאות י בסדר הזה:

י ה נ ו ד ה א י

נוריד מאור דרך הספירות המוצפנות בשם יהוה:

' י ה ו ה

נרד חזרה, ונוריד איתנו את כל המאור והבקשות שלנו, עם ייחוד זון בסדר הרגיל שלו:

י א ה ד ו נ ה י

מאמרים מומלצים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות
אין עדיין תגים.
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page