top of page

מאמרים

צדיק ורע לו רשע וטוב לו

אנו לומדים מהפרשה על כך שיש נשמות של צדיקים (אנשים חיוביים שעושים טוב בעולם),

שעוברים ייסורים בחייהם ועל זה נאמר צדיק ורע לו.

למדנו שצדיק הוא מצב של השפעה ,

וצדק הוא מצב של רצון אנוכי,

נשמות חיוביות אלה, יצאו מהמלכות בעת שהיתה פגומה,

כלומר המלכות נקראת גם השכינה וגם הלבנה, שהיא הירח.

הכוונה שהיתה פגומה היא : שאנו יודעים שלירח ישנם שני מצבים:

מצב של מילוי הירח ומצב של מיעוט הירח.

מילוי הירח הוא מראש החודש כלומר:

א לחודש העיברי שהירח מתחיל להתמלא ועד טו לחודש שאז הוא מלא לחלוטין .

מיעוט הירח הוא מטז לחודש ומעלה,

טז לחודש שאז הוא מתחיל להתמעט ועד לסוף החודש שהוא בשיא החיסרון.

השכינה כשהיא במילוי יש לה את היכולת לשמור להגן ולהשפיע אלינו

אך כשהיא בחיסרון זה נקרא, שהיא פגומה ואז אין לה את היכולת לשמור ולהגן עלינו

ואז בהכרח, שיש שליטת קליפות מחיסרון הקדושה והשמירה.

ואז גם נשמה שהיא טובה בפנימיותה, בזמן צאתה מהמלכות ועד הגיעה אל הגוף

יכולה להיות חשופה להתדבקות הקליפות והדינים .

אדם זה יסבול בחייו ייסורים רבים, כדי להסיר ולשבור את הקליפות שהתדבקו בו.

ייסורים אלה הם ייסורי אהבה מכיוון, שהסיבה היא כדי לטהר את האדם מהקליפה.

על זה כתוב "לפתח חטאת רובץ"

כלומר "חטאת" שהוא מדמה את צד הטומאה, הוא רובץ ומחכה בפתח,

כשהנשמות יוצאות מאוצר הנשמות, אם הלבנה בחיסרון ומיעוט הוא נדבק בזמן המעבר, וכך יגרום לייסורים על האדם, מכיוון שלתוך אוצר הנשמות אין רשות לקליפות להכנס, לכן המעבר הוא המקום החשוף.

הנשמות שוהות כ יב חודשים בתוך אוצר הנשמות, כדי שיתתקנו ויתמתקו,

לפני שירדו לעולם להמשיך את עבודת התיקון.

אך עדיין עלינו להבין שמדובר על דין אמת, כלומר גם זה מכוון מראש

על ידי האין סוף וההשגחה הפרטית של אותה הנשמה,

ואין טעות, מכיוון שכל נשמה בוחרת ממש את הזמן שהיא תגיע לעולם, ואפילו לאיזה בית והורים היא תגיע, כדי לעשות את התיקון הפרטי שלה בצורה הטובה ביותר.

ולמה עלינו לדעת זאת ?

דבר ראשון כשאנו נרצה לעשות ילד/ה, מומלץ לנו לכוון זאת בזמן שהלבנה בשלב המילוי,

מתאריך א לחודש העברי ועד טו לחודש, או בזמן שהלבנה מלאה לגמרי

בלילה של טו לחודש העברי, דבר נוסף מומלץ לנו להשתדל לעשות את היחוד עם בן/ת הזוג,

בזמן שמחצות לילה ועד הזריחה, מכיוון שאז זמן שליטת החסד שולט בעולם,

ואין למערכת הטומאה שליטה, או אפשרות להתערב ולהפריע.

דבר נוסף הוא, שהזמן הכי מומלץ הוא בשבת לילה, כלומר יום שישי בתוך זמן השבת,

אחרי חצות לילה זה הזמן שיש ייחוד זון רוחני, כלומר יחוד בין זעיר אנפין והשכינה,

שזה הבורא והשכינה ממש, ולכן זה הזמן שגם לנו פה למטה מומלץ לעשות ייחוד,

ולכוון באותו הזמן למשוך נשמה מתוקנת ,

ולכוון במחשבה על יחוד זון, שהוא שם יהוה ושם אדני מאוחדים יחד כזה: "יאהדונהי"

סיבה שניה שמומלץ לנו לדעת על הזמנים של מילוי או חיסרון הירח היא:

כשהולד נולד, אנו נוכל לבדוק את הזמן, האם הוא מילוי או חיסרון,

ונוכל להבין על הכיוון הכללי של חייו,

כך נוכל לדעת מראש, ולכוון על שמירה, הצלחה, שמחה, והסרת ייסורים, עיכובים ודינים מעל הולד.

כלומר הבנו שייסורי הצדיקים (אנשים חיוביים), באים להם מכיוון שנשמתם יצאה בזמן פגם השכינה, לכן יהיה קשר אנרגטי בינם לשכינה, למרות הקשיים שהם יחוו,

האין סוף דואג שאלה יהיו נשמות אהובות ויקרות, מכיוון שהם היו שם לתת משכן לשכינה,

כשהיא היתה בחיסרון, ולכן נשמות אלה,

אהובות על השכינה והיא אינה עוזבת אותם,

וכשהשכינה תתחזק ותעלה, גם הם יתעלו עימה.


מאמרים מומלצים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות
אין עדיין תגים.
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page