top of page

מאמרים

מוזמנים לסדר טו בשבט.

ברעננה או בזום.

שלום לכולם יום ראשון נערוך את סדר טו בשבט:

חג מיוחד, שאינו מקבל את הכבוד הראוי לו, זה איננו חג של עצים, אלא חג של עץ החיים.


על ידי החג, נוכל להשפיע שפע אורות וחיות לנו, לעולמות הרוחניים ולעצים.


לפני כניסת החג נסדר שלוש קעריות בגבהים שונים.


בקערה הנמוכה: פירות שתוכנם נאכל וקליפותיהם נזרקות.``עולם העשייה``.


בקערה בינונית: פירות שעיקרם נאכל, וזרעם יוצר חיים חדשים``עולם היצירה``.


בקערה העליונה: פירות שהכל בהם נאכל, ``עולם הבריאה``.


בנוסף נכין שני בקבוקים יין אדום ולבן.

ונשתה כנגד עולם העשייה, שרובו קליפה ומיעוטו קדושה, כוס יין אדום, עם מעט לבן.


כנגד עולם היצירה, שמהותו חצי קדושה חצי קליפה, נשתה כוס יין חצי אדום חצי לבן.


כנגד עולם בריאה, שרובו קדושה ומיעוטו קליפה, נשתה כוס יין שרובו לבן ומיעוטו אדום.


כנגד עולם אצילות, שכולו קדושה, נשתה כוס יין לבן בלבד.


ביום ראשון ה16 לחודש בשעה שבע ברעננה ובזום, נעשה סדר טו בשבט, כן ממש סדר, 4 כוסות יין, ברכות, קריאה בזהר, מדיטציה והתעלות בשלוש העולמות.


מי שבבית יכול לברך ולאכול אותם לפי הסדר.

בנוסף לכוון את כוונות האכילה:


1. להוריד לפרי ולשר הממונה שלו, שפע וחיים לכל השנה.


2. לברור את המזון מתוך המאכל, החלק המזין לגופינו והשאר החוצה.


3. להעלות ניצוצות קדושה מהאוכל חזרה לשורשם, על ידי כוונה על "ילי" מעב השמות.


5. לקבל רפואה מהמאכל נכוון : "רפאל" ובאכילת היום נוסיף  "יהוה" ובאכילת הלילה נוסיף  "אלהים".

חג שמח לכולם.

כוח הרוח קבלה לחיים דוד סיבוני

מוזמנים ליצור קשר לקבלת קישור, עלות 91 כמניין אילן.

0537366404Comments


מאמרים מומלצים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות
אין עדיין תגים.
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page