top of page

מאמרים

למה נאמר לך לך פעמיים.


פירוש ספר הזהר לך לך -

1. לך לך גימטריה 100.

כשהנשמה יורדת לעולם היא מקבלת 100 מפתחות לקבלת 100 ברכות בכל יום.

כל ברכה מורידה על ידי המילים שלה שפע וברכה לכל הספירות/צינורות האור של הבורא לעולם שלנו ואלינו.


2. השפע של הבורא יורד ב100 צינורות. הברכות יורדות בעשר הספירות, בכל ספירה יש עשר ספירות קטנות בתוכן, גם זה עולה 100, כלומר 100 צינורות ראשיים ומשניים.


3. אברם זה סיפור על הנשמה של האדם. הסיבה שהבורא אמר לנשמה (אברם)

לומר 100 ברכות, היא על מנת להוריד אורות לסלק את הקליפות והשליליות מהעולם ומחיינו, האור מסלק את החושך.


לך לך מארצך, זה גן העדן (מקום אנרגטי של הנשמות) לך לך מארצך זה שהנשמה יוצאת מגן העדן אל העולם הזה.

מולדתך זה עץ החיים (10 הספירות) שהוא שורש הנשמה.

מבית אביך זה 12 השבטים.


4. רשי - לך לך השני עם קמץ הכוונה שזה לטובתך, כי תצא מהמקום של הרשעים ושם אעשך לגוי קדוש.


5. לך לך עם קמץ, אתה הולך לעצמך, לגלות את עצמך גילוי פנימי.


6. מלבים - לך לך מארצך, לך מהמנהגים והמידות של בית אביך מקום הרשעים, ותצא לתרבות חדשה, ותשנה את מידותיך למידות טובות.


7. לך לך פעמיים כדי לרמז שחוץ מהיציאה הגשמית מהמקום, תהיה גם יציאה מחשבתית, לשנות מקום ודרך חיים.


8. רבי יוסף בעור שור - לך לך גמטריה 100 רמז לו שיחיה עוד 100 שנה.

הוא היה בן 75 כשיצא, יחד הוא חי 175 שנה.



כל הפרק:

צא מהארץ של הרשעים שאתה גר בה, אל מקום שאני יראה לך, ושם אני אעשה אותה קדוש ואתן לך ברכות, מי שיאהב אותך אני אברך אותו, איפה שתגור יהיה שם ברכה.


אברם, אישתו שרי ולוט יצאו מחרן מקום הרשעים.

אברם היה כבן 75.

הלכו יחד לארץ כנען.

הבורא אומר לארם "אני אתן את הארץ הזאת לילדים שלך"

אברם הלך לכיון ירושלים.

היה רעב בארץ ולכן אברם עבר למצרים.

אברם חשב שאם יבינו ששרי איתו יהרגו אותו ויקחו אותה, אז תגידי שאת אחותי.

כשהם הגיעו למצרים, לקחו אותה אל פרעו

ונתנו לאברם מתנות בשפע.

הבורא העניש את פרעו בנגעים ובביתו, כי לקח את שרי.

פרעו שאל את אברם למה הוא לא סיפר שהיא אישתו.

עכשיו קח אותה ולך.


מאמרים מומלצים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות
אין עדיין תגים.
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page