top of page

מאמרים

להנצל מהרעה.

השבוע אין את הפרשה בזהר, לכן היום אנו לומדים מספר מאמרי זהר, המביא את המאמר מהקדמות הזהר. על ידי הצדקה שהאדם עושה, הוא ינצל מ"יום רעה". "יום רעה" הוא יום/תקופה, שניתנה רשות למערכת השלילית, לשלוט על האדם והעולם ביסורים ודינים. על ידי הצדקה והכוונות אפשר להנצל מתקופה זו. כמה דברים לגבי הצדקה: מומלץ לתת צדקה ביום ולא בערב, ביום אפשר להשפיע את אנרגיית החסד לאדם הזקוק לה, כלומר לא בין שקיעה לחצות לילה. לתת הצדקה ביד ימין על מנת להשפיע את אנרגיית החסד. נכוון שהצדקה היא אות י של שם יהוה. חמשת האצבעות של יד ימין הן אות ה של שם יהוה. ניישר את הזרוע בזמן נתינת הצדקה ונכוון אות ו של שם יהוה. ונכוון שמי שמקבל את הצדקה או הקופה, היא אות ה אחרונה של שם יהוה. כך לא רק כיוונו במחשבה, אלא ממש יצרנו עם גופנו את שם יהוה. הזכות שאנו מושכים במעשה זה עם כוונה זו, תציל אותנו מ"יום רעה", מהזמן שהמערכת השלילית תתגבר. יהי רצון שתזכו לתת צדקות, ולהשפיע את החסד בעולם ותהיו מוגנים מ"יום רעה" אמן.

אפשר ליצור קשר בהודעה או בטלפון דוד סיבוני כוח הרוח קבלה לחיים 0537366404

Comments


מאמרים מומלצים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות
אין עדיין תגים.
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page