top of page

מאמרים

טיפ לפסח וספירת העומר

טיפ לפסח וספירת העומר

אתם מוזמנים לצפות או לקרוא

https://youtu.be/mzka70lKHTk

בליל פסח אנו מקבלים אורות, מ 50 שערי בינה, האנרגיה מגיעה והולכת ברגע אחד.

אנו לא מקבלים אורות אלו, כי מגיע לנו, אלא על מנת לעזור לנו לצאת מהמצבים, שהכנסנו את עצמנו אליהם.

לאחר מכן אנו נעשה 49 יום של השתדלות לתקן את מידותינו והתנהגותינו כלפי הסביבה, כך שיגיע לנו לקבל את האורות האלו שוב בשבועות, רק הפעם בשלמות ובאיזון.


49 ימים אלו נקראים ספירת העומר.

ספירת העומר, היא לא רק הספירה של הימים, אלא תיקון המידות, תיקון ההתנהגויות שלנו עם סביבתינו.

שבע שבועות, בכל שבוע 7 ימים, יחד זה 49 ימים, שהם כנגד 49 ספירות.

חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות.

בכל אחד מהם יש את כולם, יחד 49.

עלינו לתקן כל יום, מידה אחת שקילקלנו השנה.


על ידי תיקון המידות בספירת העומר, אנו עושים תיקון על שנה שלמה.

זאת משום, שימי העומר, הם השורש של ימי השנה כולה.

כך נקבל סיוע להתגבר ולתקן כל השנה.


עלינו לתקן כל יום ספירה אחת, למשל היום הראשון הוא תיקון:

חסד שבחסד - על ידי פעולה של חסד נתקן את ספירת החסד.

פעולות חסד הם:

נתינה, השפעה, פעולה עם רגשות, אהבה ללא תנאים, נתינה על מנת לתת, נתינה ללא הגבלה, נתינה ללא רצון לקבל תמורה, מעשה חסד, צדקה.

פעולות עם יד ימין בבוקר.

כך נתקן את ספירת החסד שהיא: צינור של חסדים, אהבת חינם ונתינה ללא רצון לקבל תמורה.


נחשוב על תיקון מעשינו מהשנים הקודמות ונחליט שנתנהג בצורה מתוקנת בשנה הבאה עלינו לטובה.


בתפילה נכוון, שאנו מתקנים אורות מקיפים, על ידי הספירה והתפילה.


במילה ממזמור למנצח… נכוון חיבור לשער אחד מ 50 שערי בינה.

באות מהפסוק האמצעי במזמור למנצח נכוון משיכת אנרגית הספירה של היום.

באות של השמות הקדושים, של אנא בכח נכוון שאנו מגלים ניצוץ קדוש, שיתדבק בשורשו למעלה, עד שנשלים את כל הניצוצות ונקבל את הקדושה של 50 שערי קדושה באיזון.

על ידי הברכה נמשוך אור מקיף.

על ידי אמירת "הרחמן הוא יחזיר לנו"... נכוון משיכת אור פנימי.


אשלח בשבועות הקרובים, בכל שבוע, את ההסבר השבועי של התיקון.

שבת שלום בברכה דוד סיבוני כוח הרוח קבלה לחיים.

0537366404

מאמרים מומלצים
מאמרים אחרונים
ארכיון
תגיות
אין עדיין תגים.
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page