top of page

"חותמות שלמה" הינם חותמות עתיקים מאוד, שעברו דורות רבים.
החותמות נוצרו על סמך כתבים עתיקים המיוחסים לשלמה המלך, המכילים חותמות וציורים אנרגטיים, פסוקים, שמות מלאכים ושמות קדושים.

עם חותמות אלו אפשר לייעץ, לכוון ולטפל.

קלפי חותמות שלמה

₪130.00מחיר
    bottom of page