top of page

סדנת יצירת האדם

אנו יודעים, שכאשר אנו עושים ילדים,

הגבר נותן את המהות שלו,

האישה נותת את מהותה,

והבורא נותן את הנשמה.

אם כך, כל אחד מבני הזוג, משפיע את המודעות שלו בולד המתוכנן.

המודעות שלנו מורכבת מהמחשבות, הרגשות, התחושות וממצבנו הרגשי והרוחני.

אנו ממש משתתפים ביצירת חיים,

לכן הקבלה נותת לנו כמה טיפים: 

מה לעשות,

על מה לחשוב,

מה לקרוא,

מה לכוון,

מתי לעשות,

איך להטהר,

ואיך להשפיע מודעות גבוהה, על מנת למשוך נשמה גבוהה לעולם.

סדנה של מפגש אחד של 4 שעות.

עלות 100 שח

bottom of page